Γεωμετρία αυτοκινήτου

essay writing

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΟΧΟΥ

Η τιμή της σύγκλισης είναι η ποσότητα με την οποία οι μπρός ή οι πίσω τροχοί δείχνουν προς
τα μέσα ή προς τα έξω στο μπροστινό μέρος του τροχού και σε σχέση μεταξύ τους.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΦΕΣ

Η απόκλιση στις στροφές είναι η διαφορά στις γωνίες μεταξύ κάθε μπροστινού τροχού και
τις κεντρικής ευθείας του αυτοκινήτου όταν γυρίζουμε το τιμόνι.

ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΠΕΡ

Αν ο τροχός έχει μια κλίση πρός τα έξω από την κατακόρυφο τότε λέμε όι έχουμε θετική καμπερ (B)
και όταν έχει κλίση προς τα μέσα της κατακόρυφης λέμε ότι έχουμε αρνητική καμπερ (C).

ΚΛΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΕΙΡΟΣ

Η κλίση βασιλικού πείρου είναι πρακτικά η ευθεία που διέρχεται από τον άξονα διεύθυνσης των αρθρώσεων
γι’αυτό υπάρχει ο όρος κλίση Άξονα Διευθυνσης. Η περιεχόμενη γωνία είναι η γωνία καμπερ συν τη γωνία του βασιλικού πείρου (Β).

ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ

Η γωνία καστερ είναι η κλίση του βασιλικού πείρου είτε προς τα μπρός είτε προς τα πίσω από
την κατακόρυφη, όπως φαίνεται από την πλευρά του αυτοκινήτου.

ΓΩΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή είναι η γωνία του εσωτερικού ή του εξωτερικού των τροχών στα αριστερά και δεξιά,
σε σχέση με την ευθεία προς τα μπρός θέση των τροχών.

ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΩΘΗΣΗΣ

Ο άξονας συμμετρίας είναι η κεντρική ευθεία από τον μπροστινό και πίσω άξονα. Εικ.7 Α

ΣΕΤ-ΜΠΑΚ ΤΡΟΧΟΥ

Αυτή είναι η απόσταση “Χ” με την οποία ένας μπροστινός η πίσω τροχός αποκλίνη από το αντίθετο τροχό στον ίδιο άξονα.

write my essay

Most useful skilled around the net essay article author clients are your care. We advise students be able to write academic essays and papers from the beginning in a hardly any clicks, offering fabulous standard and affordable prices for to each prospect essays .

Customized essay simply writing service that may be your just one particular-stop-retail store for all of your specialized writing articles, like essays, studies term and papers paperwork. Perfect essay help cyberspace custom essay service .

You can easily end up paying without risk to get an essay or studies document that will be put together from the beginning. You can get not less than 5 motives reasons to use us for writing papers and why should you get it done with exhilaration essay writing paper .

Writing an essay is just a matter of time if you recently started your student’s life. Some learners have to deal with loads of difficulties by conducting writing tasks, and it is crucial to know the right way to write down it fully. Our site can aid you to are aware of the rudiments. Get more information and facts in this article pay for college essay .